Oberbank Leasing KIKA Slovakia s.r.o.

Rating a informácie o Oberbank Leasing KIKA Slovakia s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Oberbank Leasing KIKA Slovakia s.r.o. 7956 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 773264. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 10.7938% spoločností je horších ako Oberbank Leasing KIKA Slovakia s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Oberbank Leasing KIKA Slovakia s.r.o." href="http://oberbank-leasing-kika-slovakia.sk-rating.com/">
   <img src="http://oberbank-leasing-kika-slovakia.sk-rating.com/oberbank-leasing-kika-slovakia.png" width="150" height="25" alt="Rating Oberbank Leasing KIKA Slovakia s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Oberbank Leasing KIKA Slovakia s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia